Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

Umowę podpisano w dniu 10.12.2020 r. z Wykonawcą – firmą „AARSLEFF” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wyścigowa 6.

Wartość kontraktu (bez VAT) 18 651 903,62 zł.

Zakończono renowacje kanałów w ulicach: Morelowej, Dekoracyjnej, Dworcowej, Bema, Zachodniej, w pobliżu ulic Kraljevskiej i Węgierskiej, Zawadzkiego-Zośki, Zacisze, oraz kanałów przebiegających ulicami od Placu Powstańców Wlkp., Zamkową, Młyńską, pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i ul. Jelenią – ul. Lisią i Węglową oraz kanału od  skrzyżowania ul. Reja z al. Wojska Polskiego, ulicą Przy Gazowni – ul. Zamkową i Młyńską.

Do wykonania renowacji pozostaje część kanału w ul. Zacisze: o średnicy 1400 mm około 128 m oraz o średnicy 1600 długości około 115 m.

Trwają prace remontowe studni i komór.

Zakończenie robót zgodnie z umową: 10.06.2022r.Zmień rozmiar czcionki