Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

Wszczęto postępowanie przetargowe zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.09.2019 r. W dniu 15.10.2019 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ cena złożonej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.

Wszczęto kolejne postępowanie przetargowe w dniu 09.04.2020 r. Otwarcie ofert nastąpiło 28.05.2020 r. Wpłynęła jedna oferta. W Dniu 15.06.2020 r. unieważniono postępowanie ponieważ cena złożonej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.Zmień rozmiar czcionki