Aktualności z realizacji projektu


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze.

Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Ochli. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: KANWOD Wiesław Tarczyński – Lider Konsorcjum; KANWOD Sp. z o.o. sp.k., Zielona Góra – Partner Konsorcjum. Zadanie  […]

zobacz więcej...
Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych
Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych

W dniu 08.01.2020r. została zawarta umowa na realizację Kontraktu „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych”. Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki z siedzibą przy ul. Mławskiej 12 w Iławie. […]

zobacz więcej...
Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych
Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych

W dniu 02.09.2020r. została zawarta umowa na realizację Kontraktu „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych”. Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki z siedzibą przy ul. Mławskiej 12 […]

zobacz więcej...
Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra
Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

Umowę podpisano w dniu 10.12.2020 r. z Wykonawcą – firmą „AARSLEFF” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wyścigowa 6. Wartość kontraktu (bez VAT) 18 651 903,62 zł. […]

zobacz więcej...
Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze
Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze

W dniu 29.01.2021r. została zawarta umowa na realizację Kontraktu „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”. Wykonawcą robót jest firma ABT Sp. […]

zobacz więcej...
Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego
Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego

Zadanie w trakcie postępowania przetargowego.

zobacz więcej...


Zmień rozmiar czcionki