Aktualności z realizacji projektu


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze.

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Ochli. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: KANWOD Wiesław Tarczyński – Lider Konsorcjum; KANWOD Sp. z o.o. sp.k., Zielona Góra – Partner Konsorcjum. Zadanie […]

zobacz więcej...
Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych
Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych

W dniu 08.01.2020r. została zawarta umowa na realizację Kontraktu „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych”. Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki z siedzibą przy ul. Mławskiej 12 w Iławie. […]

zobacz więcej...
Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych
Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych

W dniu 06.06.2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło w dniu 03.07.2019 r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 15.07.2019 r. ponieważ cena złożonej oferty […]

zobacz więcej...
Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra
Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

Wszczęto postępowanie przetargowe zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.09.2019 r. W dniu 15.10.2019 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione […]

zobacz więcej...

Pozostałe zadania są na etapie przygotowania postępowania przetargowego.


Zmień rozmiar czcionki