Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze

Zadanie jest kontynuacją modernizacji Stacji Uzdatniania Wody mającej na celu poprawę stanu technicznego SUW oraz unowocześnienie procesu uzdatniania wody w  procesie filtracji pospiesznej i modernizację pompowni wielofunkcyjnej na SUW. Zadanie obejmuje zmodernizowanie: budynku filtrowni, filtrów do filtracji pospiesznej, galerii rur z armaturą,  zbiornika wody czystej obejmującego prace izolacyjne oraz wymianę armatury, modernizację wielofunkcyjnej pompowni wody obejmującą naprawę i izolację ścian, montaż dmuchawy, pomp i zaworów przeciwuderzeniowych, wymianę armatury, kompletnego systemu monitoringu i sterowania pracą filtrów oraz instalację do dezynfekcji wody z wykorzystaniem lamp UV, a także likwidację filtrów drugiego stopnia wypełnionych złożem dolomitowym (odkwaszającym).


Zmień rozmiar czcionki