Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze

Zadanie jest kontynuacją modernizacji Stacji Uzdatniania Wody mającej na celu poprawę stanu technicznego SUW oraz unowocześnienie procesu uzdatniania wody w  procesie filtracji pospiesznej i modernizację pompowni wielofunkcyjnej na SUW. Obejmuje zmodernizowanie: budynku filtrowni, filtrów do filtracji pospiesznej, galerii rur z armaturą,  zbiornika wody czystej, modernizację wielofunkcyjnej pompowni wody, montaż i wymianę armatury.


Zmień rozmiar czcionki