Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie renowacji wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicach na terenie miasta Zielona Góra, o łącznej długości ok. 4,17 km.  

Renowacja kanalizacji wykonana zostanie w następujących ulicach: Morelowa  Dekoracyjna Bema, Dworcowa, Zachodnia, Wyszyńskiego – Krajlevska, Zawadzkiego „Zośki”, Zacisze do kolektora 2500, Powstańców Wlkp. – Węglowa,  Reja – Wojska Polskiego- Młyńska.

Renowacji podlegać będą kanały kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowane na terenie miasta będące obecnie w złym stanie technicznym. Modernizacja kanałów pośrednio wpłynie na poprawę jakości wód gruntowych poprzez ograniczenie niekontrolowanych emisji zanieczyszczeń do gruntu w wyniku uszczelnienia.


Zmień rozmiar czcionki