„Zielonogórskie Wodociągi 
i Kanalizacja” Sp. z o.o.

65-120 Zielona Góra
ul. Zjednoczenia 110A

REGON: 978093091

NIP: 1040000159

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wpis pod numerem KRS: 0000211506

Kapitał zakładowy Spółki: 136 319 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:77 1090 1636 0000 0000 6201 5733

Kontakt

Tel. (centrala): 68 4519 300 do 302

Fax: 68 4519 340

Adres strony WWW: www.zwik.zgora.pl

Adres e-mail: poczta@zwik.zgora.pl


Zmień rozmiar czcionki