Jednostka Realizująca Projekt

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie przedsięwzięciem

MAO – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

JRP – Jednostka Realizująca Projekt

Jednostka Realizująca Projekt posiada niezbędny do  właściwej realizacji Projektu stan kadrowy, sprzętowy, przeprowadza procedury niezbędne do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – dr hab. inż. Krzysztof Witkowski 

tel. 68 451 93 00

Kierownik JRP – mgr inż. Krystyna Sterna;
email: krystyna.sterna@zwik.zgora.pl ; tel. 68 451 29 50

Koordynator zadania nr 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze.

 – inż. Norbert Jaworski – email: norbert.jaworski@zwik.zgora.pl; tel: 68 45 12 953, nadzór nad Zadaniem nr 1.  

Koordynator Zadania nr 2 –  Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

-mgr inż. Melania Miałkowska – Kopciuch – email: melania.kopciuch@zwik.zgora.pl; 68 45 12 951;

Koordynator: Zadania nr 3 Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze; Zadania nr 6 – Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych;

-mgr inż. Sylwester Gaweł – email: sylwester.gawel@zwik.zgora.pl; 68 4512960;

Koordynator Zadania nr 4 – Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych; Zdania nr 5 Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych.

mgr inż. Łukasz Andrzejewski – email: lukasz.andrzejewski@zwik.zgora.pl; tel. 68 45 12 956;

Specjalista ds. ekonomiczno – finansowych
mgr inż. Marta Haraś – email: marta.haras@zwik.zgora.pl; tel. 68 451 29 57; 

Marek Karwacki – email: marek.karwacki@zwik@zgora.pl tel. 68 451 29 58;

Obsługa Prawna – Radca prawny Tomasz Dąbrowski;

Specjalista ds. promocji
mgr Monika Turzańska – email: monika.turzanska@zwik.zgora.pl; tel. 68 451 29 55;


Zmień rozmiar czcionki