Jednostka Realizująca Projekt

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie przedsięwzięciem

MAO – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

JRP – Jednostka Realizująca Projekt

Jednostka Realizująca Projekt posiada niezbędny do  właściwej realizacji Projektu stan kadrowy, sprzętowy, przeprowadza procedury niezbędne do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – dr hab. inż. Krzysztof Witkowski 

tel. 68 451 93 00

Kierownik JRP – mgr inż. Melania Miałkowska-Kopciuch
email: melania.mialkowska-kopciuch@zwik.zgora.pl; ; tel. 68 451 29 50

Koordynator zadania nr 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze.

 – inż. Norbert Jaworski – email: norbert.jaworski@zwik.zgora.pl; tel: 68 45 12 953, nadzór nad Zadaniem nr 1.  

Koordynator Zadania nr 2 –  Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra

– mgr inż. Małgorzata Pietrzyńska – email: malgorzata.pietrzynska@zwik.zgora.pl tel. 68 451 29 52

Koordynator: Zadania nr 3 Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze; Zadania nr 6 – Zakup specjalistycznego pojazdu technicznego do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych;

-mgr inż. Sylwester Gaweł – email: sylwester.gawel@zwik.zgora.pl;  tel. 68 451 29 60

Koordynator Zadania nr 4 – Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych; Zdania nr 5 Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych.

mgr inż. Jakub Świtała – email: jakub.switala@zwik.zgora.pl; tel. 68 45 12 951;

Specjalista ds. ekonomiczno – finansowych
mgr inż. Marta Haraś – email: marta.haras@zwik.zgora.pl; tel. 68 451 29 57; 

Marek Karwacki – email: marek.karwacki@zwik@zgora.pl tel. 68 451 29 58;

Obsługa Prawna – Radca prawny Tomasz Dąbrowski;

Specjalista ds. promocji
mgr Monika Turzańska – email: monika.turzanska@zwik.zgora.pl; tel. 68 451 29 55;


Zmień rozmiar czcionki