Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze

W dniu 29.01.2021r. została zawarta umowa na realizację Kontraktu „Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze”.

Wykonawcą robót jest firma ABT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bór 139 w Częstochowie.

Wartość kontraktu (bez VAT): 19 330 000,00 zł.

Czas na Ukończenie: 22 miesiące od daty zawarcia umowy.

Obecnie trwają prace projektowe związane z realizacją kontraktu.



Zmień rozmiar czcionki