Podpisanie Umowy w dniu 14.12.2017 r. z Wykonawcą ZADANIA NR 1  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze – Konsorcjum firm: KANWOD Wiesław Tarczyński, Węglew 218, 62-590 Golina – Lider Konsorcjum; KANWOD Sp. z o.o. sp.k., ul. Zimna 7, 65 – 707 Zielona Góra – Partner Konsorcjum.


Zmień rozmiar czcionki