Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych

W dniu 06.06.2019 r. wszczęto postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło w dniu 03.07.2019 r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 15.07.2019 r. ponieważ cena złożonej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.

W dniu 06.09.2019 r. po raz drugi wszczęto postępowanie na wyłonienie Wykonawcy. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło w dniu 11.10.2019 r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 15.10.2019 r. ponieważ cena złożonej oferty przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.

W dniu 03.06.2020 r. po raz trzeci wszczęto postępowanie na wyłonienie Wykonawcy. Otwarcie trzech złożonych ofert nastąpiło w dniu 03.07.2020 r. Trwają prace komisji przetargowej.Zmień rozmiar czcionki