Miejsce śmieci nie jest w sieci!

Każdy użytkownik ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, poprzez przestrzeganie zasady, by nie wrzucać śmieci do toalety.
Przestrzegając zasad działamy dla naszego dobra, bo obniżamy koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków i zmniejszamy ilość awarii sieci kanalizacyjnej.

Wielu mieszkańców traktuje odpływy kanalizacyjne jak kosze na śmieci. Do kanalizacji wrzucane są najróżniejsze rzeczy, które nie tylko mogą tworzyć problemy tj. zatory w sieci kanalizacyjnej ale również stanowią zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w oczyszczalniach. Często takie „złe” praktyki wynikają po prostu z niewiedzy odbiorców.

Do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. Śmieci w sieci powodują zatory i są przyczyną awarii. Utrudniają oczyszczanie ścieków. 

Do sieci kanalizacyjnej nie należy wrzucać zużytych artykułów higienicznych i opatrunkowych tj. np.:

Nie wyrzucaj do sieci kanalizacyjnej:

Wrzucając śmieci do kanalizacji szkodzimy przede wszystkim sobie. A oto skutki takich działań:

  • wybijanie ścieków w piwnicy budynku;
  • brak odprowadzenia ścieków, zatory;
  • zapychanie rur kanalizacyjnych;
  • wzrost populacji szczurów w kanałach;
  • uciążliwy, przykry zapach z kanalizacji.

Utrudnienia jakie powodują śmieci wrzucane do kanalizacji:

• Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20cm, łatwo je zablokować. Wrzucane do sieci śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w odpływach.

• Zużyte oleje roślinne i tłuszcze  wlewane do kanalizacji tężeją, tworzą zatory i zatykają sieć kanalizacyjną oraz urządzenia na oczyszczalni.

• Artykuły higieny i opatrunki są ogromnym problemem na przepompowniach ścieków, zatykają wloty pomp, nawijają się na elementy ruchome pomp, blokując je i powodują awarie. 
Zatykają sita na oczyszczalni i blokują pompy.

• Włosy ze względu na swoją trwałość nie są dezintegrowane w procesie oczyszczania i stanowią duży problem eksploatacyjny, powodują zatykanie, nawijają się na elementy wirujące urządzeń. Zapychają odpływy kanalizacyjne, gromadząc się w nich stają się siedliskiem licznych bakterii. Powodują nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływów.

• Wrzucane do kanalizacji resztki jedzenia przyciągają szczury. Wrzucane do sedesu pozostałości po obiedzie, to pokarm dla tych gryzoni, tym samym przyczyna do zwiększenia populacji szczurów.

• Niektóre śmieci i substancje wrzucane do kanalizacji stanowią zagrożenie dla organizmów wodnych żyjących w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane są oczyszczone ścieki.

• Niektóre substancje spuszczane w toalecie mogą zmniejszać skuteczność procesów biologicznych prowadzonych w oczyszczalni.

• Niedopałki papierosów poprzez zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

• Wrzucane do kanalizacji zużyte igły to potencjalne zagrożenie zranienia (i np. zakażenia groźnymi chorobami) dla pracowników serwisujących (eksploatujących) sieć i obiekty kanalizacyjne.

• Węglowodory ropopochodne, stanowiące składnik olejów silnikowych itp. są silnymi truciznami dla  większości organizmów wodnych. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w mieście = ok. 385 km. Ilość ścieków, które trafiają na oczyszczalnię w Łężycy w ciągu doby = 30 000 m³.


Stacja Uzdatniania Wody  –ZAWADA

Oczyszczalnia ścieków w Łężycy

Zmień rozmiar czcionki