Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych

Zadanie obejmuje budowę na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy stanowiska wielofunkcyjnego do czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych typu WUKO będących na wyposażeniu inwestora, używanych do czyszczenia obiektów kanalizacyjnych, w szczególności kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompowni ścieków będących w eksploatacji inwestora. Obiekt obejmuje m.in. budowę: wanny żelbetowej , budynku, placu manewrowego, płyty najazdowej.

W stanowisku będzie odbywać się czyszczenie zbiorników znajdujących się w pojazdach technicznych, w których gromadzone są zanieczyszczenia pochodzące z czyszczenia kanałów i innych obiektów kanalizacyjnych.


Zmień rozmiar czcionki