Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury niezbędnej do awaryjnego składowania osadów odwodnionych tj. zadaszonej wiaty, placu.

Magazyn będzie wykonany jako otwarta hala o powierzchni ok. 2000 m2, przed którą projektuje się wykonać plac manewrowy dla pojazdów obsługujących obiekt o powierzchni ok. 600 m2.


Zmień rozmiar czcionki