Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 26,0 km, wraz z 4 przepompowniami ścieków oraz przebudowę: istniejącej przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego o długości ok. 0,76 km i  kanału grawitacyjnego o długości ok. 0,28 km.

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Ochla bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych w zlewni Śląskiej Ochli oraz wód podziemnych. Wymusi to likwidację nieszczelnych szamb, tym samym uporządkuje gospodarkę ściekową poprzez obowiązek włączenia się użytkowników do wybudowanej sieci. Wszystkie przejścia kanałami i rurociągami pod ciekami wodnymi będą realizowane bezwykopowo, zastosowana technologia zapewnia pełną szczelność kanałów i obiektów.


Zmień rozmiar czcionki