Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych

W dniu 08.01.2020r. została zawarta umowa na realizację Kontraktu „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów technicznych”.

Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki z siedzibą przy ul. Mławskiej 12 w Iławie. Wartość kontraktu (bez VAT): 4 340 700,00.
Czas na Ukończenie: 21 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Obecnie Wykonawca opracowuje projekt budowlany celem uzyskania pozwolenia na budowę.Zmień rozmiar czcionki