Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze.

Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Ochli. Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: KANWOD Wiesław Tarczyński – Lider Konsorcjum; KANWOD Sp. z o.o. sp.k., Zielona Góra – Partner Konsorcjum. Zadanie  zostało zrealizowane w formule projektuj-buduj. Obecnie trwa procedura odbiorowa, przegląd wykonanej sieci i obiektów. Do nowopowstałej sieci będzie można podłączyć się już w maju 2021r., warunkiem zrzutu ścieków do kanalizacji jest uzyskanie warunków, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz podpisanie umowy w ZWiK Sp z o.o.

Sieć kanalizacyjna została wybudowana w następujących ulicach: Zielonogórska, Leśna, Łasaka, Folklorystyczna, Grzybowa, Chabrowa, Stamma, Strumykowa, Smoczyka, Sportowa, Kożuchowska, Zawilcowa, Polna, Kusocińskiego, Młyńska, Ogrodnicza, Gaudy’ego, Szkolna, Mixdorfa, Korczaka, Wierzbowa,  Sosnowa, Makuszyńskiego, Osiedlowa,  Konopnickiej, Kalinowa, Kraszewskiego, Muzealna, Sienkiewicza, Akacjowa, Dębowa, Czeremchowa, Żagańska, Sadowa, Terlikowskiego, Górna, św. Jadwigi Śląskiej, Kręta, Topolowa,  3-Maja, B. Błyskoszowej, Grabowskich, Krótka, os. Dworskie, Stroma, Strzelecka, Wiśniowa, Zacisze oraz Nowojędrzychowska  (kanalizacja tłoczna).

W ramach Kontraktu wybudowano 4 pompownie:

PS 1 – ul. Ochla – Topolowa;

PS 2 – ul. Ochla – Leśna;

PS 3 – ul. Ochla – Akacjowa;

PS 4 – ul. Ochla – Żagańska

oraz przebudowano istniejącą przepompownię PS-6 przy ul. Konwaliowej.

Aby przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej należy:

– wystąpić do naszej Spółki o wydanie warunków przyłączenia. Do wniosku trzeba załączyć szkic sytuacyjny lub plan zabudowy z proponowaną trasą przyłącza na aktualnej kopi mapy zasadniczej;
(warunki wydawane są w okresie do 21 dni dla zabudowy jednorodzinnej, do 45 dni dla zabudowy wielomieszkaniowej, instytucji itp.)

– po otrzymaniu warunków przyłączenia we własnym zakresie zgodnie z określonymi warunkami należy wykonać przyłącze ( można skorzystać z wybranej przez siebie firmy lub skorzystać z oferty Spółki ZWiK- informacje na naszej stronie);

– po wykonaniu przyłącza należy zgłosić wykonanie i umówić się telefonicznie na odbiór przyłącza pod nr telefonu 68 4519352.
W ustalonym dogodnym terminie inspektor ZWiK dokona odbioru przyłącza i wyda Państwu wniosek o zawarcie umowy na nowe podłączenie ( wniosek dostępny jest również na naszej stronie w zakładce dla Klienta –  Druki do pobrania: wniosek-o-zawarcie-umowy_nowe-podlaczenie_20200301.pdf (zwik.zgora.pl);

– po dostarczeniu nam wypełnionego wniosku, z naszej strony zostanie wysłana do Państwa pocztą Umowa o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków (w dwóch kopiach) do odesłania po uzupełnieniu. W ciągu14 od daty otrzymania, wypełniony i podpisany formularz umowy w dwóch egzemplarzach należy odesłać pocztą do naszej Spółki lub zostawić osobiście w siedzibie ZWIK w pojemniku na korespondencję;

– po sprawdzeniu i podpisaniu formularza umowy ze strony Spółki 1 egzemplarz zostanie Państwu odesłany;

Warunkiem zrzutu ścieków do kanalizacji jest zawarcie umowy.Zmień rozmiar czcionki